Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Cases d'un aldea

Modest Urgell i Inglada (Barcelona, 1839-1919)

Cases d'una aldea, s.d.

Llapis carbó i aquarel•la sobre paper

Museu del Cau Ferrat, Sitges

scroll to top icon