Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Aiguamans

Aiguamans, finals segle XVII - primer terç del segle XVIII, Barcelona, pisa esmaltada. Museu del Cau Ferrat.

Aiguamans, finals segle XVII - primer terç del segle XVIII, Barcelona, pisa esmaltada. Museu del Cau Ferrat.

Aquest aiguamans va ser fet a Barcelona a finals del segle XVII o principis del XVIII.

Els aiguamans es feien servir per conservar l’aigua freda o calenta, per rentar els plats o per rentar-se les mans abans i després dels àpats. Sempre anaven acompanyats del rentamans i, per això, se’ls pot considerar precursors dels lavabos.

Aquesta peça és una obra única. La decoració vegetal hi apareix disposada en franges superposades, de les quals destaca la del coll, formada per grans tulipes i crisantems en negatiu. A la resta de l’objecte, els arbres i les branques d’inspiració oriental estan distribuïts asimètricament, configurant un paisatge amb figures de caçadors i músics.

scroll to top icon