Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Agosto. Calendario para el año 1892

Josep Pascó i Mensa (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, 1855 – Barcelona, 1910)

Agosto. Calendario para el año 1892, de la casa Henrich y Cia., 1892

Litografia sobre paper

Col·lecció particular

scroll to top icon