Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_222

Càntir comú, segle XX, 34,5 × 27 cm, Esparreguera (Baix Llobregat). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir comú, segle XX, 34,5 × 27 cm, Esparreguera (Baix Llobregat). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir en forma globular. La nansa està alineada amb els brocs. Només hi ha vernís als brocs i a la nansa. Servia per transportar aigua i beure a galet. Sense envernissar perquè pugui traspuar i es refresqui bé l’aigua.

scroll to top icon