Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_186

Càntir cantimplora, segona meitat del segle XX, 27 × 23 cm, Puente del Arzobispo (Toledo). Museu del Càntir d’Argentona.

 

 

Càntir cantimplora, segona meitat del segle XX, 27 × 23 cm, Puente del Arzobispo (Toledo). Museu del Càntir d’Argentona.

 

 

Càntir aplanat d’un costat i amb la nansa perpendicular als brocs. Sense envernissar i amb una corda lligada a la nansa. S’utilitzava per transportar i beure aigua en sortides i excursions.

scroll to top icon