Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Càntir d’Argentona

Càntir de metall

Càntir de metall, primera meitat del segle XX, 36,2 × 27 cm, Catalunya. Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir de metall, primera meitat del segle XX, 36,2 × 27 cm, Catalunya. Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir en forma de tap de suro i nansa alineada amb els brocs. Fet de zenc, s’utilitzava per transportar i beure aigua en llocs on era fàcil que el càntir rebés cops: fàbriques, tallers i granges.

scroll to top icon