Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Càntir d’Argentona

La humanitat i l’aigua: una relació cultural

La humanitat i l'aigua.

La humanitat i l'aigua.

En totes les cultures de tots els temps trobem una gran varietat d’atuells d’aigua que ens mostren la gran riquesa i diversitat cultural de la humanitat. En aquest àmbit es mostren càntirs i altres atuells de destacades cultures d’Àfrica, Amèrica, Europa i Àsia.

ṚEHWAYEJ

<p>C&agrave;nter, segona meitat del segle&nbsp;XX, 29,5&nbsp;&times;&nbsp;20&nbsp;cm, Romania.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_85
MCA_85
<p>C&agrave;nter, segle&nbsp;XX, 26&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, Skopje (Maced&ograve;nia).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Cànter
Cànter
<p>C&agrave;ntir, segle&nbsp;XIX, 20&nbsp;&times;&nbsp;20&nbsp;cm, Xina.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir
Càntir
<p>C&agrave;ntir, 1989, 46,7 &times; 18 cm, Can&agrave; (Palestina).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir d'engany
Càntir d'engany
<p>C&agrave;ntir de pell, segles&nbsp;XIX-XX, 37,5&nbsp;&times;&nbsp;27&nbsp;cm, Eti&ograve;pia.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir de pell
Càntir de pell
<p>C&agrave;nter, segles XIX-XX, 48,5 &times; 30,5 cm, Egipte.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Cànter globular invertit
Cànter globular invertit
<p>C&agrave;ntir de doble cos de la cultura <em>chim&uacute;</em>, segles XV-XVI, 19 &times; 25 cm, Per&uacute;.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Càntir de doble cos
Càntir de doble cos
<p>C&agrave;ntir de la cultura <em>nasca</em>, segles I-II dC, 19,6 &times; 16 cm, Per&uacute;.&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_1832
MCA_1832
scroll to top icon