Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Càntir d’Argentona

Cànter amb broc

Cànter amb broc, principis del segle XV, 45,5 × 37 cm, Barcelona. Dipòsit Museu de Ceràmica de Barcelona.

 

Cànter amb broc, principis del segle XV, 45,5 × 37 cm, Barcelona. Dipòsit Museu de Ceràmica de Barcelona.

 

Cànter amb dues nanses, coll alt i galet. La meitat superior del dipòsit està envernissada de color verd. Servia per contenir aigua i abocar-la a través del broc.

scroll to top icon