Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Càntir d’Argentona

Gran cànter

Cànter, segona meitat del segle XX, 42 × 29,5 cm, Mallorca (Balears). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Cànter, segona meitat del segle XX, 42 × 29,5 cm, Mallorca (Balears). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Cànter amb un gran cos globular com a dipòsit obert, amb un coll a la part superior i dues nanses laterals.

scroll to top icon