Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Càntir d’Argentona

Espai Picasso

Espai Picasso.

Espai Picasso.

Àmbit dedicat específicament a la ceràmica de Pablo Picasso, on es mostren diversos exemplars de càntirs en els quals l’artista va saber plasmar tota l’essència del seu art.

ṚEHWAYEJ

<p>C&agrave;ntir &laquo;cap femen&iacute;&raquo;, Pablo Ruiz Picasso, 1952, 32,5&nbsp;&times;&nbsp;38&nbsp;cm, Val&agrave;uria (Fran&ccedil;a).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_1824
MCA_1824
<p>C&agrave;ntir &laquo;cap mascul&iacute;&raquo;, Pablo Ruiz Picasso, 1952, 32,5&nbsp;&times;&nbsp;38&nbsp;cm, Val&agrave;uria (Fran&ccedil;a).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_2854
MCA_2854
<p>C&agrave;ntir &laquo;peix&raquo;, Pablo Ruiz Picasso, 1952, 12&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, Val&agrave;uria (Fran&ccedil;a).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_2870
MCA_2870
<p>C&agrave;ntir &laquo;ocell&raquo;, Pablo Ruiz Picasso, 1953, 20&nbsp;&times;&nbsp;30,5&nbsp;cm, Val&agrave;uria (Fran&ccedil;a).&nbsp;Museu del C&agrave;ntir d&rsquo;Argentona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
MCA_2871
MCA_2871
scroll to top icon