Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Càntir d’Argentona

Poal

Poal, finals del segle XIX, 36 × 25 cm, Provença (França). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Poal, finals del segle XIX, 36 × 25 cm, Provença (França). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Cos igual que el càntir, però amb boca d’obertura a la part superior per a l’ompliment i un sol broc per al buidatge. Servia per treure i transportar l’aigua del pou. Presenta dues nanses, una a la part superior i l’altra al costat contrari del broc. La meitat superior està envernissada.

scroll to top icon