Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Càntir d’Argentona

Petit càntir d'engany

Càntir d’engany, segona meitat del segle XX, 25 × 18 cm, Puente del Arzobispo (Toledo). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir d’engany, segona meitat del segle XX, 25 × 18 cm, Puente del Arzobispo (Toledo). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir amb petit peu i dipòsit en forma globular . Té molts galets, però només en raja un, perquè els altres estan tapats interiorment de manera que no se sap quin és el que raja. Això fa que el qui intenta beure pel galet fals es mulli.

scroll to top icon