Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_682

Cànter, 1976, 34 × 24 cm, Fraga (Osca). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Cànter, 1976, 34 × 24 cm, Fraga (Osca). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Híbrid del càntir i el cànter. Té la forma del cànter, perquè té un coll obert a la part superior, però disposa d’un galet per beure a la part superior del ventre. Acostuma a ser de mida més petita que el cànter. Aquest presenta una decoració amb tres línies horitzontals de color marró a l’entorn de la botxa.

scroll to top icon