Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_625

Càntir comú, segle XX, 36 × 21cm, Aragó. Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir comú, segle XX, 36 × 21cm, Aragó. Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir de forma ovoide, amb nansa arrodonida perpendicular als brocs. Presenta línies horitzontals a l’entorn de la meitat superior del dipòsit. No està envernissat. Servia per transportar aigua i beure a galet.

scroll to top icon