Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_581

Càntir comú, segona meitat del segle XX, 29 × 23 cm, Fregenal de la Sierra (Badajoz). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir comú, segona meitat del segle XX, 29 × 23 cm, Fregenal de la Sierra (Badajoz). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir amb el dipòsit en forma quasi romboïdal. Al mig del dipòsit hi ha una mena de voladís ondulat. La nansa és perpendicular als brocs. No està envernissat. Servia per transportar aigua i beure a galet.

scroll to top icon