Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_187

Cantimplora, segona meitat del segle XX, 30 × 24 cm, Lorca (Múrcia). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Cantimplora, segona meitat del segle XX, 30 × 24 cm, Lorca (Múrcia). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Similar al cànter de carreter, però sense el galet per beure. Normalment es penjava d’una corda lligada a les dues nanses. Servia per transportar i beure aigua o vi al camp o a altres indrets.

scroll to top icon