Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Càntir d’Argentona

Doll o cànter amb broc

Cànter amb broc, també anomenat doll, segona meitat del segle XIX, 33 × 26,6 cm, Figueres (Alt Empordà). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Cànter amb broc, també anomenat doll, segona meitat del segle XIX, 33 × 26,6 cm, Figueres (Alt Empordà). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Cànter amb un broc per abocar l’aigua. Varia de forma i de nom segons les variants geogràfiques, i normalment es troba per tota la zona pirinenca. El doll té tres nanses i està completament envernissat de color verd. És característic de Cadaqués i es feia a Figueres.

 

scroll to top icon