Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Càntir d’Argentona

Càntir de doble broc

Càntir de doble broc, segona meitat del segle XX, 35 × 25 cm, Esparreguera (Baix Llobregat). Museu del Càntir d’Argentona.

 

 

Càntir de doble broc, segona meitat del segle XX, 35 × 25 cm, Esparreguera (Baix Llobregat). Museu del Càntir d’Argentona.

 

 

Càntir de mida gran i amb dos brocs grossos perquè omplir i buidar el càntir sigui com més ràpid millor.

scroll to top icon