Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Càntir d’Argentona

Càntir antropomòrfic

Càntir antropomòrfic, Joan Planells, 1980, 33 × 17 cm, Eivissa (Balears). Museu del Càntir d’Argentona.

 

 

Càntir antropomòrfic, Joan Planells, 1980, 33 × 17 cm, Eivissa (Balears). Museu del Càntir d’Argentona.

 

 

Càntir en forma de persona. Té dues nanses que representen els braços, un broc a l’esquena i un galet a la part frontal. El cap surt de la unió de les dues nanses.

scroll to top icon