Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Tortosa

Dertosa. Municipi romà

Dertosa, cap d'un extens municipium, s'amaga sota l'actual Tortosa.

Dertosa, cap d'un extens municipium, s'amaga sota l'actual Tortosa.

A finals del segle III aC la península Ibèrica va ser escenari de la Segona Guerra Púnica, en la qual es van enfrontar cartaginesos i romans. El curs inferior de l’Ebre va jugar un paper estratègic per a la victòria romana. Derrotats els cartaginesos, res no impedia la romanització de la península que, amb el temps, va passar a formar part de l’Imperi romà. Els romans van crear una unitat política al voltant de la Mediterrània, formada per una gran diversitat de pobles, i van implantar un nou model de poblament, el municipium, integrat per la civitas i l’ager, la ciutat i el territori.

ṚEHWAYEJ

<p>Estela funer&agrave;ria de la nau, segle II dC. Museu de Tortosa.</p>
Estela de la nau
Estela de la nau
scroll to top icon