Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Tortosa

Estela de la nau

Estela funerària de la nau, segle II dC. Museu de Tortosa.

Estela funerària de la nau, segle II dC. Museu de Tortosa.

Dels noms propis de la inscripció es pot deduir que es tractava d’esclaus alliberats. Si una antiga esclava disposava de prou diners per dedicar-li aquesta estela al seu marit mort, això vol dir que havia ascendit socialment però també econòmicament.

El vaixell, representat al timpà de l’estela, era freqüent als ports mitjans de la Mediterrània a la segona mitat del segle II dC i a la primeria del III.

scroll to top icon