Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Terrassa

Torre del Palau i Centre d’Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa (CIVMT)

Corona de la Torre del Palau. 

Corona de la Torre del Palau. 

És un dels pocs elements conservats in situ de l’antic castell palau de Terrassa, construït a partir del segle XII. Constitueix l’edifici més emblemàtic de la ciutat perquè és el referent visible de la vila medieval de Terrassa, origen de la ciutat actual.

El Centre d’Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa (CIVMT) permet conèixer, a partir d’un audiovisual, l’origen de la vila medieval de Terrassa i ofereix la possibilitat de visitar un petit tram del fossat de la vila, una galeria subterrània, una cambra freda i un forn de coure pa del 1839.

ṚEHWAYEJ

<p>Finestra g&ograve;tica de la Torre del Palau (detall), segle XVI. Torre del Palau i Centre d&rsquo;Interpretaci&oacute; de la Vila Medieval de Terrassa (CIVMT). Museu de Terrassa.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Detall de la finestra gòtica
Detall de la finestra gòtica
<p>Forn de coure pa. Torre del Palau i Centre d&rsquo;Interpretaci&oacute; de la Vila Medieval de Terrassa (CIVMT). Museu de Terrassa.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Forn de coure pa
Forn de coure pa

RXAṚITA

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.terrassa.cat/museu
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
MAMEC ƔA TAWḌED
E-MAIL
museudeterrassa@terrassa.cat
scroll to top icon