Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Terrassa

Pintura decorativa, 1913

Pintura decorativa, Pere Viver i Aymerich, 1913. Oli sobre tela, 197,5 × 132 cm. Fotografia de Teresa Llordés. Casa Alegre de Sagrera. Museu de Terrassa.

 

Pintura decorativa, Pere Viver i Aymerich, 1913. Oli sobre tela, 197,5 × 132 cm. Fotografia de Teresa Llordés. Casa Alegre de Sagrera. Museu de Terrassa.

 

Es tracta d’una pintura decorativa sense més pretensions que la d’ornamentar l’interior d’una estança. Pere Viver alternà la pintura de cavallet amb la professió de pintor decorador, que compartia amb el seu germà Tomàs i que havia heretat del seu pare.

La pintura mostra una escena de jardí, amb una font de pedra, garlandes sostingues per amorets, un temple d’aire classicitzant i tres gràcies seminues portant una panera de flors. L’obra és molt representativa de la popularització de la temàtica i l’estil simbolistes, que perduren fins ben entrat el segle XX i es banalitzen ostensiblement, sobretot, en l’àmbit més domèstic.

scroll to top icon