Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Montserrat

Monistrol de Montserrat

Accés al Museu de Montserrat.

Accés al Museu de Montserrat.

El Museu de Montserrat presenta al públic la part millor del patrimoni artístic i arqueològic de l’abadia de Montserrat. Està format per sis col·leccions ben diferents, i els objectes exposats, més de 1.300 peces, abracen un període cronològic molt ampli. La peça més antiga és un sarcòfag egipci del segle XXII aC, i la més recent, una pintura de Sean Scully del 2010. La secció de pintura antiga, del segle XIII al XVIII, exposa obres de Berruguete, El Greco, Caravaggio, Luca Giordano i Tiepolo. Sobresurt la col·lecció de pintura catalana dels segles XIX i XX, una de les millors del país, amb noms rellevants com Fortuny, Rusiñol, Casas, Nonell, Mir, Gimeno, Anglada-Camarasa, Picasso i Dalí, entre d’altres. També hi està representat l’impressionisme francès, amb obres de Monet, Sisley, Degas i Pissarro. Les dues sales d’exposicions temporals són una mostra del nostre interès per la cultura i l’art contemporanis.

NNITAQAT

<p>Sala d&rsquo;arqueologia.</p>
Arqueologia del món antic
Arqueologia del món antic
<p>Sala d&rsquo;art contemporani.</p>
Art d’avantguarda
Art d’avantguarda
<p>Vitrina d&rsquo;escultures.</p>
Escultures
Escultures
<p>Nigra Sum, la sala dedicada a la Mare de D&eacute;u.</p>
Nigra sum (iconografia de la Mare de Déu de Montserrat)
Nigra sum (iconografia de la Mare de Déu de Montserrat)
<p>L&rsquo;espai d&rsquo;icones Phos Hilaron.</p>
Phos Hilaron (icones)
Phos Hilaron (icones)
<p>Sala de pintura antiga.</p>
Pintura antiga
Pintura antiga
<p>Una de les sales de pintura moderna.</p>
Pintura moderna
Pintura moderna

ṚEHWAYEJ

<p><em>Jove decadent. Despr&eacute;s del ball</em>, Ramon Casas, 1899. Oli sobre tela, 46,5 &times; 56 cm. Donaci&oacute; J. Sala Ardiz. Museu de Montserrat.</p>
Jove decadent. Després del bal
Jove decadent. Després del ball
<p><em>La bellesa</em>, Josep Llimona, 1924. Marbre, 120 &times; 32 &times; 35 cm. Donaci&oacute; de J. Sala Ardiz. Museu de Montserrat.</p>
La bellesa
La bellesa
<p><em>La dama de l&rsquo;ombrel&middot;la</em>, John Singer Sargent, 1911. Aquarel&middot;la, 65 &times; 54 cm. Donaci&oacute; J. Sala Ardiz. Museu de Montserrat.</p>
La dama de l’ombrel·la
La dama de l’ombrel·la
<p><em>La muntanya d&rsquo;Oisin</em>, Sean Scully, 2010. Oli sobre alumini, 216 &times; 190 cm. Donaci&oacute; de l&rsquo;artista. Museu de Montserrat.</p>
La muntanya d’Oisin
La muntanya d’Oisin
<p><em>Montserrat</em>, An&ograve;nim, principis del segle XVII. Oli sobre tela, 112 &times; 95 cm. Donaci&oacute; de Converg&egrave;ncia Democr&agrave;tica de Catalunya, 1994. Museu de Montserrat.</p>
Montserrat
Montserrat
<p><em>Sant Jeroni</em> penitent, Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1605. Oli sobre tela, 145,5 &times; 101,5 cm. Museu de Montserrat.</p>
Sant Jeroni penitent
Sant Jeroni penitent
<p><em>Sant Jordi cavaller</em>, An&ograve;nim, segle XVIII. Tremp sobre taula, 24,5 &times; 18,5 cm, Gr&egrave;cia. Museu de Montserrat.</p>
Sant Jordi cavaller
Sant Jordi cavaller
<p>Taula votiva de Tamiu, la cantora d&rsquo;Amon, dinastia XIX-XX (1320-1085 aC). Fusta policromada, 27 &times; 17 &times; 1,2 cm. Museu de Montserrat.</p>
Taula votiva de Tamiu, la cant
Taula votiva de Tamiu, la cantora d’Amon

LIMTIḌAḌAT

ΓIDYU

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.museudemontserrat.com
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
MAMEC ƔA TAWḌED
E-MAIL
museu@larsa-montserrat.com

RXAṚITA

scroll to top icon