Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Mataró. Can Serra

Museu de Mataró. Clos arqueològic Torre Llauder

Vil·la romana de Torre Llauder. Fotografia de Ramon Manent.

Vil·la romana de Torre Llauder. Fotografia de Ramon Manent.

La vil·la romana de Torre Llauder va ser descoberta l’any 1961 per Marià Ribas i Bertran i el seu equip, poc després, per la seva importància fou declarada Monumento Histórico Artístico de Interés Nacional (actualment, Bé Cultural d’Interès Nacional).

El Clos arqueològic de Torre Llauder conserva les restes visitables d’aquest jaciment, les dependències senyorials d’una vil·la romana amb paviments decorats amb mosaic a les habitacions, una zona de banys amb recorregut d’aigües calentes, tèbies i fredes (caldari, tepidari i frigidari) i dos peristils o patis.

La vil·la, que va pertànyer al territori de la ciutat romana d’Iluro (l’antiga Mataró romana), va ser construïda a l’època d’August (segle I aC - I dC), però el moment de màxim esplendor, quan es construeixen els mosaics, és del segle III.

Actualment els treballs arqueològics se centren en l’excavació i documentació del jaciment i en la conservació i restauració de les restes visitables.

RXAṚITA

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
https://www.culturamataro.cat/vil-star-la-romana-de-torre-llauder
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
MAMEC ƔA TAWḌED
E-MAIL
museum@ajmataro.cat
scroll to top icon