Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Mataró. Can Serra

Museu de Mataró. Ca l’Arenas Centre d’Art

Ca l’Arenas Centre d’Art. Fotografia d'Eusebi Escapenter.

 

Ca l’Arenas Centre d’Art. Fotografia d'Eusebi Escapenter.

 

Ca l’Arenas neix del llegat de l’artista Jordi Arenas i Clavell (Mataró, 1920 – 1998) a la seva ciutat natal i de la voluntat de l’Ajuntament de Mataró d’acceptar-lo. Es defineix com l’extensió especialitzada en art i en la seva difusió, que desenvolupa el quart eix temàtic del museu, amb una atenció preferent a l’activitat artística de la ciutat.

Des de la inauguració de l’equipament, el 2006, el discurs expositiu es configura a partir d’un argument temàtic que es renova cada temporada. Els objectes de les col·leccions del museu, les exposicions i les activitats complementàries, s’articulen al voltant d’un discurs unitari que al final queda reflectit en una publicació. S’ha treballat el retrat, el viatge, els interiors, el patrimoni en perill, el mar i diferents revisions del panorama artístic i cultural de la ciutat.

NNITAQAT

<p>Exposici&oacute; temporal al Menjador.<em> El Baptisteri de Sant Josep i els primers enc&agrave;rrecs d&rsquo;escultura religiosa,</em>&nbsp;Jordi Arenas, 2010. Fotografia de Sergio Ruiz. Museu de Matar&oacute;.&nbsp;Ca l&rsquo;Arenas Centre d&rsquo;Ar
Exposicions dels germans Arenas
Exposicions dels germans Arenas
<p>Exposici&oacute; temporal a la planta primera,&nbsp;<em>Art i guerra</em> (2009-2011). Fotografia d&#39;Eusebi Escarpenter. Museu de Matar&oacute;.&nbsp;Ca l&rsquo;Arenas Centre d&rsquo;Art.</p>

<p>&nbsp;</p>
Exposicions temporals
Exposicions temporals

RXAṚITA

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
https://www.culturamataro.cat/ca-larenas-centre-dart-museu-de-mataro
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
MAMEC ƔA TAWḌED
E-MAIL
museum@ajmataro.cat
scroll to top icon