Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Mataró. Can Serra

Mataró ciutat mediterrània: La tradició i el mestratge (del segle V al segle XVII)

Mataró ciutat mediterrània. Fotografia d'Eusebi Escapenter.

 

Mataró ciutat mediterrània. Fotografia d'Eusebi Escapenter.

 

Si bé Mataró i Catalunya en general van viure una dilatada època de crisi, iniciada al segle V amb la caiguda de l’Imperi romà, cap al segle X s’albirà un panorama més optimista, amb homes i dones que repoblaren territoris erms per fer-los rendibles.

La possibilitat de produir més enllà de la subsistència va permetre la recuperació d’un comerç incipient, que, juntament amb altres factors com la proximitat del mar i la reorganització social i política de la comunitat, situaren Mataró en un procés imparable de creixement i consolidació dins del conjunt del territori català.


En unes centúries, la tradició i el mestratge, juntament amb el coratge i la iniciativa, arrelaren com a trets definidors dels mataronins de l’època moderna.

ṚEHWAYEJ

<p>Fragment de vas amb la inscripci&oacute; &laquo;Petrus&raquo;. Museu de Matar&oacute;. Can Serra.</p>

<p>&nbsp;</p>
Fragment de vas de vidre
Fragment de vas de vidre
<p>Plat de cer&agrave;mica blava catalana, segle XVII. Procedent de la pla&ccedil;a Gran de Matar&oacute;.&nbsp;Museu de Matar&oacute;. Can Serra.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Plat de ceràmica blava catalan
Plat de ceràmica blava catalana
scroll to top icon