Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Mataró. Can Serra

Mataró ciutat mediterrània: La tradició i el mestratge (del segle V al segle XVII)

Mataró ciutat mediterrània MdM. Foto: Eusebi Escarpenter

Mataró ciutat mediterrània
MdM. Foto: Eusebi Escarpenter

Si bé Mataró i Catalunya en general van viure una dilatada època de crisi, iniciada al segle V amb la caiguda de l’Imperi romà, cap al segle X s’albirà un panorama més optimista, amb homes i dones que repoblaren territoris erms per fer-los rendibles.

La possibilitat de produir més enllà de la subsistència va permetre la recuperació d’un comerç incipient, que, juntament amb altres factors com la proximitat del mar i la reorganització social i política de la comunitat, situaren Mataró en un procés imparable de creixement i consolidació dins del conjunt del territori català.


En unes centúries, la tradició i el mestratge, juntament amb el coratge i la iniciativa, arrelaren com a trets definidors dels mataronins de l’època moderna.

ṚEHWAYEJ

<p>Fragment de vas amb la inscripci&oacute; <em>Petrus</em>. Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Fragment de vas de vidre
Fragment de vas de vidre
<p>Plat de cer&agrave;mica blava catalana</p>
<p>Segle XVII</p>
<p>Procedent de la Pla&ccedil;a Gran de Matar&oacute;</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Plat de ceràmica blava catalan
Plat de ceràmica blava catalana
scroll to top icon