Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Mataró. Can Serra

Mataró ciutat mediterrània: La innovació i l’aventura (segle XVIII i segle XIX)

Mataró ciutat mediterrània. Fotografia d'Eusebi Escapenter.

 

Mataró ciutat mediterrània. Fotografia d'Eusebi Escapenter.

 

Al segle XVIII es comencen a percebre els indicis d’un nou model de producció que havia de conduir, finalment, cap al capitalisme. Es tractava d’un sistema basat en el treball assalariat, en l’aportació de capital dels socis, en la producció massiva i racionalitzada, en la divisió social del treball, en la recerca i la innovació tecnològica, en el  desenvolupament de la maquinària industrial i en la captació de mercats cada cop més allunyats, que oferien noves perspectives de negoci. Quan al segle XIX va arribar la màquina de vapor, Mataró va entrar de ple en el procés de la Revolució Industrial i va jugar un paper capdavanter en el panorama català.

Es tracta d’un període on la innovació i l’aventura van conduir els esforços dels mataronins vers la construcció d’una nova ciutat en constant transformació.

ṚEHWAYEJ

<p>Coronament de l&rsquo;estendard de la Cooperativa Obrera Mataronense, Antoni Gaud&iacute;, 1884. Bronze, 19 x 23 cm. Fotografia de Ramon Manent. Museu de Matar&oacute;. Can Serra.</p>
Abella d’Antoni Gaudí
Abella d’Antoni Gaudí
<p><em>Matar&oacute; des del mar</em>, Laure&agrave; Esplugues, 1872. Oli sobre tela, 54 x 104 cm.&nbsp;Museu de Matar&oacute;. Can Serra.</p>

<p>&nbsp;</p>
Mataró des del mar, 1872
Mataró des del mar, 1872
scroll to top icon