Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Mataró. Can Serra

Iluro, ciutat romana: Ciutadania i vida pública

Iluro, ciutat romana. Fotografia d'Eusebi Escapenter.

Iluro, ciutat romana. Fotografia d'Eusebi Escapenter.

L’activitat quotidiana d’un ciutadà romà depenia de la seva categoria social. Bona part tenia lloc fora de casa, en espais oberts i en edificis públics, on es feia política, es tenia cura de les relacions socials, es practicava el culte o s’hi feien negocis.

L’espai públic més important era el fòrum, una plaça on hi havia els temples i els edificis administratius, s’hi celebraven els actes polítics, socials i religiosos més rellevants.

Les activitats artesanals, comercials i lúdiques es concentraven en l’eix del cardo maximus.

Les transaccions comercials es controlaven des d’un mercat central, on hi arribaven productes manufacturats d’arreu de l’Imperi. A Mataró les excavacions fetes al voltant de la plaça Xica han permès localitzar les restes d’un gran edifici porxat, que ha estat interpretat com el mercat d’Iluro.

A les termes o banys públics, els ciutadans cuidaven la higiene personal, s’engrescaven en llargues tertúlies i feien exercicis gimnàstics que completaven amb els banys de vapor i massatges. Un sector de piscines permetia la successió de banys d’aigua calenta, tèbia i freda. A la plaça de Can Xammar s’hi van localitzar les restes de les termes d’Iluro, un edifici de grans dimensions luxosament decorat.

ṚEHWAYEJ

<p>Escultura de Venus, segle II dC. Escola d&rsquo;Afrod&iacute;sia, &Agrave;sia Menor. Marbre. Procedent de Can Xammar. Fotografia de Ramon Manent. Museu de Matar&oacute;. Can Serra.</p>
Escultura de Venus
Escultura de Venus
<p>Tresoret format per 19 monedes d&rsquo;or (<em>aurei</em>), segle I dC. Procedent del carrer d&rsquo;en Pujol 43-45. Museu de Matar&oacute;. Can Serra.</p>

<p>&nbsp;</p>
Tresoret
Tresoret
scroll to top icon