Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Mataró. Can Serra

Iluro, ciutat romana: Conquesta i romanització. La fundació d’Iluro (s. I aC)

Iluro, ciutat romana. Fotografia d'Eusebi Escapenter.

Iluro, ciutat romana. Fotografia d'Eusebi Escapenter.

L’arribada dels romans a la península Ibèrica es produí en el marc de la Segona Guerra Púnica. L’any 218 aC el general Gneu Corneli Escipió desembarcà a Empúries per tallar els subministraments a les tropes d’Hanníbal que lluitaven a la península itàlica. Després de la victòria, Roma va decidir iniciar la conquesta d’Hispània.

La romanització fou un llarg procés de canvis  impulsats pels romans per imposar la seva cultura i les estructures de poder a la població indígena. A la Laietània, els trets fonamentals foren la colonització de la plana litoral, la implantació de la fiscalitat a partir d’un cadastre, la introducció d’un nou model d’explotació del territori basat en la indústria vitivinícola i la creació de nous centres urbans.

Amb la fundació d’Iluro, vers 80-70 aC, culminà el procés de romanització a la Laietània. Iluro fou fundada de nova planta en un petit promontori on avui hi ha el nucli antic de la ciutat de Mataró. L’extensió de la població era d’unes 7 hectàrees, amb un urbanisme ben planificat a partir d’una retícula urbana regular, amb carrers perpendiculars que delimitaven illes de cases envoltades per una muralla.

ṚEHWAYEJ

<p>Acroteri reaprofitat a la claveguera del <em>cardo maximus</em> durant les excavacions del carrer de Sant Crist&ograve;for, 12.&nbsp;Museu de Matar&oacute;. Can Serra.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Acroteri, s. I – II dC
Acroteri, s. I – II dC
<p>Detall de l&rsquo;escena ritual sobre suport de cer&agrave;mica, segle I aC. Terrissa. Museu de Matar&oacute;. Can Serra.</p>

<p>&nbsp;</p>
Suport decorat amb escena ritu
Suport decorat amb escena ritual
scroll to top icon