Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Mataró. Can Serra

Manifestació del sector tèxtil a Mataró

Manifestació del sector tèxtil a Mataró, 1978. Enric Quintana, Arxiu Municipal de Mataró / Fons Quintana.

Manifestació del sector tèxtil a Mataró, 1978. Enric Quintana, Arxiu Municipal de Mataró / Fons Quintana.

Les crisis del petroli de la segona meitat dels anys setanta (1973 i 1979) van tenir una important  repercussió en la indústria del gènere de punt: l’augment de costos de producció,  la baixada de la demanda interna i la pèrdua de beneficis. Com a conseqüència, molts industrials van optar per una  reducció important del nombre de treballadors, amb la intenció d’ abaratir costos. Tot plegat significà una important pèrdua de llocs de treball. Les protestes i manifestacions del col·lectiu de treballadors tèxtils, no van aconseguir acabar amb els acomiadaments i el tancament de moltes empreses del sector.

scroll to top icon