Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Mataró. Can Serra

Àmbit 7: Perspectives de futur

Detall d’un teler Raschell-William Scott. Museu de Mataró. Can Marfà Gènere de Punt.

 

 

Detall d’un teler Raschell-William Scott. Museu de Mataró. Can Marfà Gènere de Punt.

 

 

Les crisis del petroli de la segona meitat dels anys setanta (1973 i 1979) tenen una important  repercussió en la indústria del gènere de punt: l’augment de costos de producció,  la baixada de la demanda interna i la pèrdua de beneficis es tradueix en el tancament de moltes empreses i una important pèrdua de llocs de treball.  L’entrada d’Espanya al Mercat Comú (1986) obliga els industrials a la  modernització de la gestió, la renovació de maquinària  de tissatge, i la reducció del nombre de treballadors. El segle XXI comença amb noves possibilitats de tissatge i l’aposta per la innovació, la qualitat  i el disseny com a estratègia per a la continuïtat del sector. la indústria del teixit de punt de la comarca del Maresme  ha apostat  per la innovació en el disseny de nous productes amb un ampli ventall d’aplicacions en camps com la salut, l’esport, el parament de la llar, l’automoció i la seguretat.

ṚEHWAYEJ

<p>Manifestaci&oacute; del sector t&egrave;xtil a Matar&oacute;, 1978. Enric Quintana, Arxiu Municipal de Matar&oacute; / Fons Quintana.</p>
Manifestació del sector tèxtil
Manifestació del sector tèxtil a Mataró
<p>Conjunt de Vestir TCN, 2014. Toton Comella col&middot;lecci&oacute; hivern 2014 (Barcelona). Fotografia d&#39;Eusebi Escarpenter.&nbsp;Museu de Matar&oacute;. Can Marf&agrave; G&egrave;nere de Punt.</p>

<p>&nbsp;</p>
Conjunt de vestir
Conjunt de vestir
<p>Conjunt de samarreta i malles esportives, Col&middot;lecci&oacute; Wong Sport. Vilaseca SA (Matar&oacute;). Fotogradia d&#39;Eusebi escarpenter.&nbsp;Museu de Matar&oacute;. Can Marf&agrave; G&egrave;nere de Punt.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Conjunt esportiu
Conjunt esportiu
scroll to top icon