Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Mataró. Can Marfà Gènere de Punt

Àmbit 2. De la fibra a la peça de vestir

Vista de l’espai dedicat als processos de filatura. Museu de Mataró. Can Marfà Gènere de Punt.

 

 

Vista de l’espai dedicat als processos de filatura. Museu de Mataró. Can Marfà Gènere de Punt.

 

 

Darrere d’una peça de vestir de gènere de punt s’hi amaguen tot un seguit de processos que van des de l’obtenció de les fibres i el fil, a la producció del teixit i l’ennobliment del teixit,  el disseny i el patronatge, el tall, la confecció, els acabats i la comercialització.

ṚEHWAYEJ

<p>Bots de fibres, 1900-1930.&nbsp;Museu de Matar&oacute;. Can Marf&agrave; G&egrave;nere de Punt.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Bots de fibres
Bots de fibres
<p>Aspi de proves, <em>c.</em> 1950-1960. Procedent de l&#39;empresa DB Apparel Spain, S.L. (Matar&oacute;). Museu de Matar&oacute;. Can Marf&agrave; G&egrave;nere de Punt.</p>
Aspi de proves
Aspi de proves
<p>Tricotosa, primera meitat segle XX. Maquinaria para g&eacute;neros de punto, S.A. (Olot).&nbsp;Museu de Matar&oacute;. Can Marf&agrave; G&egrave;nere de Punt.</p>

<p>&nbsp;</p>
Tricotosa
Tricotosa
<p>Perxa de cardots,&nbsp;<em>c.</em>1905. Procedent de l&#39;empresa <em>La Cooperaci&oacute;</em><em> fabril </em>(Olot).&nbsp;Museu de Matar&oacute;. Can Marf&agrave; G&egrave;nere de Punt.</p>
Perxa de cardots
Perxa de cardots
<p>Barca de tint, &uacute;ltim quart del segle XIX. Procedent de l&#39;empresa <em>Autotex, S.A.</em> (Viladecavalls).&nbsp;Museu de Matar&oacute;. Can Marf&agrave; G&egrave;nere de Punt.</p>

<p>&nbsp;</p>
Barca de tint
Barca de tint
<p>Tallador,<strong>&nbsp;</strong>1950. G&eacute;neros de Punto Agust&iacute;, S.L. (Matar&oacute;).&nbsp;Museu de Matar&oacute;. Can Marf&agrave; G&egrave;nere de Punt.</p>

<p>&nbsp;</p>
Tallador
Tallador
<p>Llibre d&rsquo;exportaci&oacute; de teixits de punt, 1889. F&agrave;brica Sobrino de Antonio Reg&agrave;s (Matar&oacute;).&nbsp;Museu de Matar&oacute;. Can Marf&agrave; G&egrave;nere de Punt.</p>

<p>&nbsp;</p>
Llibre d’exportació de teixits
Llibre d’exportació de teixits de punt
scroll to top icon