Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Maricel

Cicle de la vida i del martiri de sant Bartomeu Apòstol

Cicle de la vida i del martiri de sant Bartomeu Apòstol, anònim aragonès, segon quart del segle XIV. Capella de Sant Bartomeu, adossada a la capçalera de l’església parroquial de Sant Cristòfol d

Cicle de la vida i del martiri de sant Bartomeu Apòstol, anònim aragonès, segon quart del segle XIV. Capella de Sant Bartomeu, adossada a la capçalera de l’església parroquial de Sant Cristòfol d

L’apòstol sant Bartomeu es diu que va evangelitzar l’Índia —tot i que es pensa que en realitat va ser Aràbia—, Mesopotàmia i Armènia. Va partir el martiri de ser escorxat, i aquest és el motiu pel qual, a l’edat mitjana, el seu patronatge va ser requerit per un bon nombre de confraries, com ara la dels adobadors i la dels pellaires, entre d’altres.

La seqüència de la seva vida figura als murs de la capella i està centrada en la imatge dempeus del sant, que sosté amb la mà esquerra el ganivet del martiri que el va deixar sense pell. A banda i banda del sant, a terra, dos dimonis fan al·lusió a les victòries de sant Bartomeu sobre l’esperit maligne.

scroll to top icon