Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Maricel

Santa Caterina d’Alexandria i Santa Àgata de Catània

Santa Caterina d’Alexandria i Santa Àgata de Catània, Mestre d’Armisén, darrer quart del segle XV, Aragó, tremp sobre fusta. Col·l. Dr. Jesús Pérez-Rosales. Museu de Maricel

Santa Caterina d’Alexandria i Santa Àgata de Catània, Mestre d’Armisén, darrer quart del segle XV, Aragó, tremp sobre fusta. Col·l. Dr. Jesús Pérez-Rosales. Museu de Maricel

Tots dos compartiments mostren la representació d’una santa. Una de les figures és santa Caterina d’Alexandria, que duu els seus atributs característics: les rodes dentades i la palma del martiri, i també l’espasa de la decapitació, que dirigeix cap a la cara d’un personatge reial, amb corona i ceptre, que trepitja. Aquest personatge representa l’emperador que la va perseguir i que va ordenar la seva mort.

L’altra taula mostra santa Àgata de Catània, que apareix amb la palma martirial i una copa que, a l’interior, conté els dos pits que li van arrencar durant el seu turment.

scroll to top icon