Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Maricel

Sant Agustí, bisbe-Sant Francesc

Sant Agustí, bisbe i Sant Francesc, Mestre de Los Balbases (Burgos) (atribuït), final del segle XV - principi del segle XVI, Castella, tremp sobre fusta. Col·l. Dr. Jesús Pérez-Rosales. Museu de M

Sant Agustí, bisbe i Sant Francesc, Mestre de Los Balbases (Burgos) (atribuït), final del segle XV - principi del segle XVI, Castella, tremp sobre fusta. Col·l. Dr. Jesús Pérez-Rosales. Museu de M

Des del punt de vista iconogràfic, l’estigmatització de sant Francesc d’Assís és el passatge més important de la seva vida i un dels més populars. La famosa estigmatització, la sobtada impressió de les sagrades nafres de Crist sobre el cos, les mans, els peus i els costats del sant, va tenir lloc pels volts de la festa de l’Exaltació de la Creu del 1224.

D’altra banda, la iconografia de sant Agustí, un dels grans pares de l’Església, és l’habitual: de mitjana edat i rostre imberbe, va vestit amb els guarniments pontificals, empunya un bàcul mentre aguanta la maqueta d’una església com a fundador.

scroll to top icon