Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Maricel

Del romànic al Renaixement (segles X-XVI)

Planta segona del Museu de Maricel.

Planta segona del Museu de Maricel.

La Maiestas Domini de Cap d’Aran, a la planta baixa, inicia el recorregut cronològic de la col·lecció del museu. Aquesta pintura al fresc, traspassada a llenç, mostra els trets característics del romànic: colors sense modulació i esquematisme en la forma i l’espai.

Aquests trets es transformen amb l’arribada del gòtic, que comporta la voluntat d’oferir més naturalisme en la representació de les figures i també de l’espai i la llum, que s’assoleix amb l’ús de l’or.

Durant la segona meitat del segle XV, la pintura catalana i aragonesa —que és la més representada a la col·lecció— rep l’impacte del realisme de la pintura flamenca.

La incorporació a la corona aragonesa del regne de Nàpols l’any 1442 afavoreix l’arribada d’influències del Renaixement italià, que es concretarà més clarament en ple segle XVI.

scroll to top icon