Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Maricel

Barroc i neoclàssic (segles XVII i XVIII)

Planta primera del Museu de Maricel.
Planta primera del Museu de Maricel.

El gènere de la natura morta obté una gran acceptació a la corona hispànica al llarg d’aquest període, a manera d’una pintura amable i decorativa. Tot i amb això, també pot encarnar el simbolisme de la vanitas: la reflexió sobre la inutilitat dels plaers mundans davant la certesa de la mort.

La col·lecció de ceràmica i de mobiliari evidencia l’aparició de noves formes que vénen a satisfer les diverses necessitats nascudes en la societat de l’època. Calaixeres, mobles escriptoris, miralls i elements de vaixella i ornamentació són la demostració dels canvis que expliquen una nova idea de la vida domèstica.

ṚEHWAYEJ

scroll to top icon