Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Maricel

L’estació de Sitges

L’estació de Sitges, Joan Roig i Soler, 1882, Sitges, oli sobre fusta. Fons Cau Ferrat. Museu de Maricel.

L’estació de Sitges, Joan Roig i Soler, 1882, Sitges, oli sobre fusta. Fons Cau Ferrat. Museu de Maricel.

Els pintors de l’escola luminista van tenir un interès especial per captar l’acció de l’home sobre el medi i per plasmar les modificacions que el temps imprimia en el paisatge.

Aquesta obra de Joan Roig i Soler (Barcelona, 1852-1909) té com a gran protagonista no sols el ferrocarril, sinó també la noció de progrés. També recull en una mateixa composició tres elements de modernització de Sitges, pels quals els vilatans havien batallat des de molt temps enrere. En primer lloc, el ferrocarril, inaugurat just l’any anterior, el 1881. Després, creuant la via, un tram de la carretera que unia, des del 1880, la vila amb Barcelona. Finalment, a primer terme, un pal de telègraf.

Un progrés que estava canviant la fisonomia urbana.

scroll to top icon