Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Maricel

Catàleg de l'exposició realitzada a les Galeries Laietanes

Catàleg de l'exposició realitzada a les Galeries Laietanes

Barcelona, 1926

Col·lecció particular

scroll to top icon