Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Espasa de fulla recta

Espasa de fulla recta procedent de la necròpolis de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer - Térmens). Museu de Lleida: diocesà i comarcal. Lleida.

 

Espasa de fulla recta procedent de la necròpolis de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer - Térmens). Museu de Lleida: diocesà i comarcal. Lleida.

 

Espasa localitzada a la necròpolis de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer - Térmens) de fulla recta, tipus La Tène. L’absència de context precís i la manca de la corresponent beina impedeix determinar si es tracta d’una arma produïda en aquestes contrades o importada d’àrees ultrapirinenques. La forma de l’espasa coincideix amb les tipologies cèltiques i ens indica una major relació amb el món gal que amb la costa mediterrània d’Ibèria, on la falcata és l’espasa més característica. Probablement, cal relacionar-la amb la tomba d’un guerrer, i es data entre finals del segle V i mitjan segle III aC.

scroll to top icon