Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de les Terres de l'Ebre

Pontona

Aquesta pontona va ser construïda a Miravet per Manuel Borrell, el darrer calafat de l’Ebre. Museu de les Terres de l'Ebre.

Aquesta pontona va ser construïda a Miravet per Manuel Borrell, el darrer calafat de l’Ebre. Museu de les Terres de l'Ebre.

Les pontones són petites embarcacions de fons pla que s’utilitzaven a l’Ebre per realitzar trajectes curts, pescar, creuar el riu o fer altres treballs auxiliars. Aquesta va ser construïda a Miravet per Manuel Borrell, el darrer calafat de l’Ebre.

 

scroll to top icon