Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de les Mines de Cercs

Cercs

Entrada del tren a la mina de Sant Romà.

Entrada del tren a la mina de Sant Romà.

El Museu de les Mines de Cercs, dedicat monogràficament al carbó, és un museu de tècnica i d’història i, al mateix temps, vol ser un centre d’interpretació per explicar i donar a conèixer les múltiples i estretes relacions entre aquest combustible fòssil i l’entorn geològic, paisatgístic, econòmic i humà de l’Alt Berguedà. Avui, l’activitat minera a la comarca del Berguedà ha desaparegut, per això el museu es defineix com un centre d’interpretació que relaciona la tècnica i la història. 

La visita

La visita al MMC comença a la planta baixa del museu amb la projecció d’un audiovisual dedicat a explicar els 140 anys de la mineria al Berguedà i la visita a les dues sales d’exposició permanent: la dedicada al tema del carbó amb objectes tècnics –característiques del carbó, tipus d’explotacions, magatzems, tallers, transport i usos i aplicacions-, i la de la vida quotidiana, centrada en temes socials: la vida a la colònia minera, el treball de les dones, el dispensari i l’escola, l’empresa i els treballadors i l’habitatge miner.

La visita continua a l’interior de la mina Sant Romà on es pot conèixer mitjançant escenografies i en l’espai emblemàtic i original de la galeria, l’evolució tècnica i els canvis en les condicions de treball al llarg del 150 anys. Els visitants són introduíts a l’interior de la galeria amb un ferrocarril miner i quan s’arriba al fons de la galeria els visitants fan el trajecte de sortida a peu,acompanyats de monitors. Es tracta d’un itinerari cronològic: des del l’any 1861, l’època del treball manual, fins als nostres dies,amb la mecanització definitiva de la mina.

 

GID N AUDYU

Ṣer i gid n audyu n rmetḥef-fa

Mmaṛṛa audyuyat i yeǧan

GID N ṢṢENYAL

01. Els primers temps de la colònia

Xẓar gid n ṣṣenyal n rmetḥef-fa

Mmaṛṛa γidyuyat i yeǧan

ṚEHWAYEJ

<p>Vagoneta de l&rsquo;economat.&nbsp;Museu de les Mines de Cercs.</p>

<p>&nbsp;</p>
Vagoneta de l’economat
Vagoneta de l’economat
Llançadora volant
Llançadora volant
Llançadora volant
<p>Pupitre.&nbsp;Museu de les Mines de Cercs.</p>

<p>&nbsp;</p>
Pupitre
Pupitre
<p>Optotip.&nbsp;Museu de les Mines de Cercs.</p>

<p>&nbsp;</p>
Optotip
Optotip
Casc
Casc
Casc
<p>Panell de fitxar.&nbsp;Museu de les Mines de Cercs.</p>

<p>&nbsp;</p>
Panell de fitxar
Panell de fitxar
Reportatge fotogràfic de premsa
Reportatge fotogràfic de prems
Reportatge fotogràfic de premsa
<p>Cuina econ&ograve;mica o &laquo;puela&raquo;.&nbsp;Museu de les Mines de Cercs.</p>

<p>&nbsp;</p>
Cuina de carbó o «puela»
Cuina de carbó o «puela»
<p>Museu de les Mines de Cercs.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Brasa de carbó
Brasa de carbó
<p>Balan&ccedil;a Pibernat.&nbsp;Museu de les Mines de Cercs.</p>

<p>&nbsp;</p>
Balança Pibernat
Balança Pibernat
<p>Llum del gall.&nbsp;Museu de les Mines de Cercs.</p>

<p>&nbsp;</p>
Llum del gall
Llum del gall
Cinta transportadora
Cinta transportadora
Cinta transportadora
<p>Programa de cinema de la pel&middot;l&iacute;cula <em>Rob&eacute; un mill&oacute;n.&nbsp;</em>Museu de les Mines de Cercs.</p>

<p>&nbsp;</p>
Programa de cinema
Programa de cinema

LIMTIḌAḌAT

Centre d’Interpretació de Fumanya
Centre d’Interpretació de Fuma
Centre d’Interpretació de Fumanya

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.mmcercs.cat/ca
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
MAMEC ƔA TAWḌED
E-MAIL
m.cercs@diba.cat

RXAṚITA

scroll to top icon