Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Vida Rural

La llavor

Entrada al museu.

Entrada al museu.

De la mateixa forma que un gran roure sorgeix d’una petita gla, esperem que la visita al Museu sigui la llavor d’un gran record. Vivències que, de bon grat, recollirà el llibre de visites que hi ha al taulell.

Gràcies per la seva visita i fins la propera!

GID N ṢṢENYAL

11. La llavor

scroll to top icon