Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Vida Rural

Xocolatera

Xocolatera d’aram situada sobre la llar de foc de la cuina. Museu de la Vida Rural.

Xocolatera d’aram situada sobre la llar de foc de la cuina. Museu de la Vida Rural.

Xocolatera de forma bombada i tapa foradada, amb remolinador i mànec de fusta.

Durant molts segles, la xocolata va ser un aliment exòtic, considerat de luxe, ja que era a l’abast només de famílies amb un alt poder adquisitiu. La xocolata es consumia normalment en actes festius.

El procés d’elaboració de la xocolata, completament artesanal, s’ha mantingut invariable fins fa molt poc temps.

Catalunya va ser un dels territoris on la xocolata va tenir més incidència a escala mundial.

scroll to top icon