Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Vida Rural

Bomba d’aigua Campeón

Bomba d’aigua Campeón tipus C2. Museu de la Vida Rural.

Bomba d’aigua Campeón tipus C2. Museu de la Vida Rural.

La bomba d’aigua va ser una autèntica revolució. Utilitzada principalment a l’horta, convertia fàcilment extensions de secà en zones de regadiu. Podia bombejar 12.000 litres d’aigua a l’hora i funcionar amb energia elèctrica o amb motor dièsel.

scroll to top icon