Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Pesca

Flotadors de vidre

Elements auxiliars de l'art d'arrossegament. Aquests flotadors de forma esfèrica es col·locaven dins una bossa de malla d'espart, lligada a l'armadora superior de la xarxa. Suraven i així obrien la boca de l'art. Van ser substituïts pels flotadors de plàstic.

scroll to top icon