Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Pagesia

La terra

Conjunt d’utensilis i maquinària utilitzats per a la producció del vi, conreu principal de la zona.

Conjunt d’utensilis i maquinària utilitzats per a la producció del vi, conreu principal de la zona.

En aquesta planta es presenta el passat agrícola del terme. La fertilitat de la terra vermellosa de Castellbisbal, la climatologia i el règim pluviomètric han determinat la llarga tradició agrícola de la població.

Es pot observar aquí una mostra de les eines utilitzades als principals conreus, com també els productes que se’n deriven: l’olivera, el cereal, la vinya, els fruiters i els horts.

ṚEHWAYEJ

<p>Les badoqueres fetes de canya van ser molt utilitzades durant el segle XX.&nbsp;Museu de la Pagesia. Castellbisbal.</p>

<p>&nbsp;</p>
Badoquera
Badoquera
<p>Graner fet de canyes teixides i unides amb un eix de fusta.&nbsp;Museu de la Pagesia. Castellbisbal.</p>

<p>&nbsp;</p>
Graner
Graner
scroll to top icon