Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Noguera

Sepulcre de dos infants comtals

Imatges jacents de dos dels fills dels comtes Alfons i Teresa d’Entença, segle XIV. Museu de la Noguera.

 

Imatges jacents de dos dels fills dels comtes Alfons i Teresa d’Entença, segle XIV. Museu de la Noguera.

 

Les dues figures jacents masculines procedeixen d’un petit sepulcre d’alabastre que es trobava en una de les capelles de l’església de Sant Domènec de Balaguer.

Malgrat que es conserven fragmentades, els escuts que campegen els coixins permeten identificar dos dels set fills dels comtes d’Urgell Alfons (futur rei Alfons el Benigne) i Teresa d’Entença, que va morir de part l’any 1327.

L’obra ha estat atribuïda a l’escultor francès Aloi de Montbrai, a qui el rei Pere el Cerimoniós també va encarregar el sepulcre de la seva mare i de dos dels seus germans morts a Saragossa.

scroll to top icon