Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Noguera

Punta de fletxa

Punta de fletxa procedent del cementiri del Pla d’Almatà, segle XI. Museu de la Noguera.

 

Punta de fletxa procedent del cementiri del Pla d’Almatà, segle XI. Museu de la Noguera.

 

El cementiri principal del barri del Pla d’Almatà es trobava al voltant de la mesquita aljama, la principal de la ciutat. L’estudi antropològic dels individus enterrats en aquest lloc va posar de manifest que alguns presentaven evidències de morts traumàtiques, que es corresponien amb restes d’armament que s’havia conservat incrustat a l’esquelet. Per exemple, una punta de fletxa aparegué encastada en una costella d’un individu, i una punta de llança, dins la caixa toràcica d’un altre. Possiblement, cal relacionar aquestes morts traumàtiques amb els setges i les conquestes a les quals el comte d’Urgell va sotmetre la ciutat entre el 1093 i el 1105.

scroll to top icon